Myymälöiden suunnitteleminen on tarkkaa työtä

Asiakkaan roolissa esimerkiksi vähittäiskaupassa vierailun aikana ei juurikaan tule mietittyä sitä, millaisia logistisia ja suunnitelmallisia ratkaisuja myymälä on joutunut tekemään, jotta asiakkaan olisi mahdollisimman helppo vierailla kaupassa ja löytää haluamansa tuotteet. Myymälöiden suunnitteleminen on kuitenkin erittäin tarkkaa työtä ja vaikuttaa merkittävällä tavalla myös myymälän tuottoon.

Siksipä lähes jokainen myymälän pitäjä joutuu käsittelemään samankaltaisia kysymyksiä siitä, miten asiakkaat löytäisivät tehokkaimmin oikeat tuotteet, millainen esillepano tuotteilla kannattaa olla, kuinka tuotteet saisi ylläpidettyä siistissä järjestyksessä oikeilla ja loogisilla paikoilla, sekä millä tavalla asiakasta pystyttäisiin kannustamaan ostosten tekemiseen ja tätä kautta myymälän tuoton kasvattamiseen. 

Tästä syystä erilaiset myymäläratkaisut auttavat erikokoisia ja erityylisiä myymälöitä löytämään ratkaisuja inspiroivan ja tuottoisan myymälän luomiseksi. Laaja valikoima takaa toimivat ratkaisut myymälöiden omia tarpeita silmällä pitäen ja tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja niin tilan organisointiin, valikoiman esillepanoon kuin tarjousten ja kampanjoiden hallinnointiin.

 

Myymäläratkaisuista puhtia myyntiin

Myymäläratkaisut ovat tärkeä osa inspiroivaa myymälää, jonne on asiakkaana joka kerta mukava tulla ja jossa on mukava vierailla. Siksi onkin tärkeää, että myymälän suunnittelussa otetaan aina huomioon asiakkaan näkökulma. Koska myymälässä vieraileva asiakas on se, joka tuo myymälälle tuottoa, on myymälässä vierailusta tehtävä erilaisten myymäläratkaisujen avulla ympäristö, jossa asiakas mielellään kuluttaa.

Kun tuotteet ovat selkeästi ja houkuttelevasti esillä, käytävillä on helppo kulkea, tuotteet löytyvät loogisesta paikasta ja ympäristö on siisti, myös asiakkaan on helpompi tehdä ostopäätös paikan päällä ja päätyä heräteostostenkin tekemiseen. Kun puhutaan ostamisesta, visuaalisuudella on tässä erittäin keskeinen rooli, ja visuaalisuuden osuutta kuluttajan ostopäätöksen muodostumisessa onkin tutkittu paljon. On sanomattakin selvää, että ihmiset ostavat myös silmillään ja siksi toimivat, selkeät ja miellyttävät myymäläratkaisut auttavat esittämään myymälän positiivisessa valossa, joka siivittää osaltaan kuluttajan ostopäätöstä.